Endokrin Hipertansiyon

Sekonder hipertansiyon hastalarının %15 kadarını oluşturur. Organizmada bulunan endokrin bezlerin genellikle hiperfonksiyonundan kaynaklanır (feokromositoma, primer hipermineralokortikoidizm, glukokortikoidizm, akromegali, hipertiroidi, hiperparatiroidi vb).

4.2.1. Feokromositoma: Nöroektodermal dokunun katekolamin sentezleyen tümörlerinden kaynaklanır. Seyrektir. Feokromositoma %10’lar tümörüdür: Tümör %90 adrenal bezdedir, %10 adrenal dışıdır, %10 bilateral gelişir, %10 maligndir. En sık görülen semptom aralıklı hipertansif ataklardır. Giderek azalan sıklıkta; başağrısı, hipotansif ataklar, terleme, çarpıntı, sinirlilik ve anksiyete hali ve titreme görülebilir. Feokromositoma’nın en sık tanı aldığı tarz multiple endokrin neoplazi (MEN) sendromlarıyla birlikteliktir. Ayırıcı tanıda, psödo-feokromositoma tabloları ekarte edilmelidir. Feokromositomaya benzer klinik olguların yalnızca 1/300’ünde feokromositoma tanısı konabilmektedir. Tanıda, plazma metanefrin ve katekolamin düzeylerinin ölçümü, idrarda total katekolamin, vanilmandelik asid ve metanefrinler ölçümü önemlidir. Bunlar içinde en değerli test spot idrarda metanefrin/kreatinin oranının ölçülmesidir. Tümörü lokalize etmek için öncelikli tercih edilmesi gereken testler BT veya MRI’dır. Bu incelemelerle saptanamayan hastalarda “131I-MIBG sintigrafisi” yapılmalıdır. Tedavide tümörün çıkartılması esastır. Ancak, hasta 1 hafta süreyle medikal tedavi ile ameliyata hazırlanmalıdır. Medikal tedavide öncelikle α-blokerler başlanır, semptomlar kontrol altına alındıktan sonra β-blokerler (taşikardi ve aritmileri önlemek için) tedaviye eklenir. Cerrahi tedavi sonrası kan basıncında ani düşmeler olabilir. Bu açıdan post-op anti-HT tedavi izlemi oldukça önemlidir.

Continue reading

Son aramalar: