ERKEKLİK HORMONLARI 2

ERKEKLİK HORMONLARI
İKİNCİL CİNSİYET
ÖZELLİKLERİ
İnsanların olduğu gibi hayvanların da ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimi androjenlere bağlıdır: Örneğin horozun ibiği, aslanın yelesi, geyiğin boynuzlan ve bazı hayvan türlerinde koku üretimi androjenlere bağlı olarak gelişir. Erkek­te androjenler vücut kıllarının gelişmesi­ni ve dağılımım etkiler. Cinsel bölgede­ki kılların erkeğe özgü gelişimi, göğüs, kol ve bacaklardaki kılların belirginleş­mesi, sakal ve bıyığın çıkması, hep and-rojen hormonların denetimi altmda ger­çekleşir. Öteki bölgelerdeki etkilerinin tersine androjenler, baş üzerindeki kılla­rın dökülmesinde rol oynayarak kelliğe yol açarlar.
Continue reading

Son aramalar: