BÖBREKÜSTÜ HORMONLARI

BÖBREKÜSTÜ HORMONLARI
Böbreküstü bezi, böbreğin üst bölü­müne yapışık bir salgıbezidir. İşlevsel açıdan kabuk (korteks) ve iç bölüm (medulla) olmak üzere iki bölüme ayrı­lır. İç bölüm, başlıca etkilerini kalp-damar sistemi üzerinde gösteren adrena­lin ve noradrenalin hormonlarım salgı­lar. Kabuk bölümü ise kolesterolden tü­reyen steroit yapısında çok sayıda hor­mon üretir.
Böbreküstü bezinin kabuğunda kim­yasal yapılan ve etki mekanizmaları açısından genellikle üç ana grupta ince­lenen çeşitli hormonlar üretilir.
Continue reading

Son aramalar: