Multipl Organ Yetmezliğinde Hiperdinami (Erken) Evre

Ateş , hiperventilasyon, respiratuvar alkaloz, taşikardi, oliguri ortaya çıkar. Metabolik asidoz ve oliguri septik şok gelişme tehlikesinin arttığına işaret eder.

Hastada hipotansiyon ile birlikte periferik vazodilatasyon mevcuttur. Hipotansiyonun bir nedeni de myokardiyal disfonksiyondur. Kardyak out put hafif artmıştır. Lökositoz , Glukoneogenesis ve Katabolizmada artış vardır. Oksijen tüketimi ­. Erken dönemde sistemik vaskuler rezistans azalmıştır. (Arterioler ve venüler tonustaki azalmaya bağlı). Nöröjenik şokta olduğu gibi cilt sıcak ve kurudur.

Son aramalar:

Fitoöstrojenlerin Sınıflandırılması ve Yapıları

Fitoöstrojenler isoflavonlar, lignanlar ve kumestanlar olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Etkisi nedeniyle üzerinde en çok çalışılan fitoöstrojenler izoflavonlardır. Diğer yapılarla ilgili çalışma sayıları çok azdır. Bitkilerden izole edilen izoflavonların bir çoğunun östrojenik etkisi olmadığı, etkili olanların da östrojenik etkilerinin aynı olmadığı saptanmıştır. Lignanlar  doğada yaygın bir şekilde bulunmalarına rağmen izolasyon ve analizlerinin zor olması nedeniyle etkinlikleri ile ilgili çok az çalışmaya dahil olmuşlardır. Kumestenlar bitkilerde hücre duvarının bir komponentidir ve primer olarak hayvan diyetinin bir parçasıdır. Fitoöstrojenler ile ilgili çalışmaların çoğu isoflavonlar üzerine odaklanmıştır.

Son aramalar: