Kireç Çözücü, Tuz Ruhu Ve Lavabo Açıcı Ürünlerin Üretimi İçin İstenen Belgeler

Kireç Çözücü, Tuz Ruhu Ve Lavabo Açıcı Ürünlerin Üretimi İçin İstenen Belgeler:

Üç ürüne ait genel belgeler

1-Dilekçe

a) Mamülün  adı

b) Mamülün nevi (toz,likit,krem)

c) İmalatcı firmanın adı ve açık adresi

2- İmalathane sahibi ile imalathanenin mesul müdürü olarak görev yapan kimyager veya kimya mühendisi arasında yapılan anlaşmanın noter onaylı bir sureti,

3- Kimyager veya Kimya Mühendisinin mezuniyet diplomasının noter onaylı bir sureti,

4- Mamulün açık formülü ( mesul müdür tarafından onaylı),

5- Formülasyona giren maddelere ait spesifikasyon belgesi,

6- Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesinin veya marka tescil belgesi başvurusunun fotokopisi ve taahhütname,

7- Üretim yerine ait Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatının noter onaylı bir sureti,

8- Fason üretim yapılıyorsa fason üretici ile ürettiren firma arasında yapılan bu konudaki anlaşmanın noter onaylı bir sureti,

9- İmalatın teknolojik akım şeması ( mesul müdür tarafından onaylı)

10- Mesul müdür tarafından onaylı etiket / ambalaj örneği,

Etiket/ ambalaj örneğinde bulunması gerekenler,

a) Ürünün markası, seri numarası, imal tarihi varsa son kullanma tarihi ve net miktarı ile

Sağlık Bakanlığı izin tarih ve sayısının yazılacağı bölüm,

b) Üreticinin adı ve adresi,

c)  Fason üretim yapılıyorsa fason üreticinin adı adresi,

d) Formülasyona giren etken maddeleri içeren “bileşim” kısmı,

e) Kullanım talimatı,

f) Uyarılar:

Kireç Çözücü için uyarılar:

– Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.

– Çocuklardan uzak tutunuz.

– Serin yerde muhafaza ediniz, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

– Çamaşır suyu ve diğer temizleyicilerle karıştırarak kullanmayınız.

–  Kullanım sırasında çıkacak dumanı solumayınız.

– Kireç çözme işlemi bittikten sonra kabı veya yüzeyi bol su ile durulayınız.

– Sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayınız.

– Mermer, aluminyum, emaye gibi aside dayanıksız yüzeylerde ve emaye banyo        küvetlerinde kullanmayınız.

– Tahriş edicidir, göz ve cilt temasından kaçınınız, Aksi takdirde bol  su ile yıkayıp  hekime başvurunuz.

– Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.

Tuz Ruhu için uyarılar :

– Çocuklardan uzak tutunuz.

– Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir.

– Cilt ile temas ettiğinde derhal bol su ile yıkanmalıdır.

– Orijinal ambalaj (cam, plastik) içinde iken su ile seyreltme işlemi yapılmamalıdır.

– Kullanım sırasında uzun süre solunmasından kaçınılmalıdır.

– Yanıcı ve parlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

Lavabo açıcı için uyarılar:

– Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz

– Cildi korumak amacıyla ellerin temizlik maddesiyle uzun süre temasından kaçınınız.

– El, yüz, vücut ve gıda maddelerin temizliğinde kullanmayınız.

– Çocuklardan uzak tutunuz.

11- İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin tetkiki yapılarak sıhhi yönden sakıncası olup olmadığına dair düzenlenecek rapor

12-  İzin için ücret dekontu ve fotokopisi

13-  Müracaatın incelenmesi sırasında yukarda belirtilen belgeler dışında gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

14–Üretim izin başvuruları üretimin yapıldığı yerin İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla yapılacaktır. Direk Bakanlığımıza yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kireç Çözücü, Tuz Ruhu ve Lavabo açıcı adlı ürünlerin ithalatı için istenen belgeler:

-Dilekçe (İl Sağlık Müdürlüğüne veya Bakanlığa müracaat edilebilir)

1-Bir asıl olmak üzere 3 adet proforma fatura,

2-Resmi Gazetede yayımlanmış ithalat sirkülerinde yer aldığı şekilde düzenlenmiş 3 adet kontrol belgesi,

3-Menşei ülke yetkili kuruluşça onaylı, orijinal, yeni tarihli ve malın sağlığa zararlı olmadığını, o ülkede aynı amaçla üretilip tüketildiğinin belirtildiği sağlık/serbest satış sertifikası ile noter onaylı Türkçe tercümesi (düzenleme tarihi 1 yıldan eski olmayan),

4-Üretici firma tarafından onaylanmış, yeni tarihli (tarihi 1 yıldan eski olmayan) orijinal ve malın bileşimine giren tüm maddelerin açık kimyasal isimleri ile % miktarlarını gösteren tam bileşim formülü ve Türkçe tercümesi,

5-Orijinal etiket örneği ve Türkçe tercümesi ile ithalatçı firma yetkilisinin imza ve kaşesini taşıyan Türkçe etiket örneği,

Türkçe etiket örneğinde;

-Uyarılar (üretim izni için istenen belgeler kısmında bulunan ürünlere özgü uyarılar)

-İthalatçı firma adı ve adresi,

-Kullanım talimatı,

-Ürünün markası, net miktarı, seri no, imal tarihi ve varsa son kullanma tarihi ve Sağlık Bakanlığı ithal izin tarih ve no’sunun yer alacağı bölüm,

-Bileşim kısmı (formülde yer alan etken maddeler belirtilecektir.)

-Orijinal ambalaj/etiketinde yukarıda belirtilen uyarıların dışında ürüne özel uyarıların bulunması halinde Türkçe etiket örneğinde bu uyarılarda yer alacaktır.

6- İzin için ücret dekontu ve fotokopisi

7- Müracaatın incelenmesi sırasında yukarda belirtilen belgeler dışında gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

1249 Total Views 2 Views Today

Son aramalar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.